principal

Ajuntament de Cortes de Arenoso

Ermita de Santa Bàrbara

Segons estudis realitzats per D. Antonio Poveda Ayora, després d'un treball d'estudi dels arxius parroquials de Cortes d'Arenós.
Acte publique, de data 10 d'agost de 1643, realitzat i firmat pel notari Antonio Sanahuja, pel que es declara a Santa Bàrbara, com a patrona de Talls.

“ Siga a tots manifest que nosaltres Gabriel Lamberto Montoliu, Prevere rector de la parroquial de Talls, Mossén Nicolas Castillo, Mossén Vicente Oñate, Mossén Juan Arnau de Juan, i mossén Juan Arnau de Geronimo, Preveres i Beneficiats de dita Yglesia, Miguel Yserte Justícia, Juan Cervera i Domingo Sanahuja Jurats, Vicente Oñate Mayordomo, Rafael Granen... ( i seguix la llista fins a un total de 80 veïns)... tots vezinos i habitadores de la dita vila , ajuntados i congregats en la Yglesia Parroquial de la dita vila,... en la missa que en el present dia de jo s'ha celebrat citant al poble junt per a la present hora, ...Instruïxen i ordenen que de hui en avant perpètuament s'a guardada el dia i festa de la Gloriosa Santa Bàrbara, i que aquella siga tinguda i guardada per principal patrona de la dita vila i universitat de Talls, segons decret...” APCA Quinque Libri.V.La present Interlocutòria es troba cosit entre els dos primers folis del dit tom.

-El segon document, que no transcrivim, és ja de març de 1760. Arreplega una carta del rector de Talls en què se sol·licita a l'arquebisbe de València que siga qualificat com “ Altar privilegiat ... aquell en qui es venera Santa Bàrbara, Sant Roc i Sant Sebastian, singulars protectors d'esta vila” APCA Quinque Libri.V f2. S'afig la contestació afirmativa de l'arquebisbe. Es constata, per tant, com un segle desperquè continuen gaudint estos sants de gran devoció popular, en l'altar- al del qual ser privilegiat-tindrà les misses encomanada indulgència plenària.

-El tercer, també de mitjan del segle XVIII, al·ludix a unes rogatives publiques ( misses, processons, novenes...) que es van efectuar contra la plaga de la llagosta “ que entre en la partida de Piedrayta d'este acabe de la vila de Cortes d'Arenós” el dia 9 d'agost de l'any 1756. Si es jutja per les imatges que van traure en processó, seguix confiant-se en estos sant taumaturgs encara que ací és de notar la presència destacada de la Mare de Déu del Rosario, que és la que turó l'acte d'acció de gràcies: “ El dia 10 del mateix mes, cantada la missa Conventual, se sali en Procession de Rogatives a les tres cruzes de la Via Sacra i des d'allí es conjur la llagosta per tots els sacerdots d'este clero....A la vesprada van traure en processó de rogatives les Ymagenes de NºSª del Rosario, de Sta Bàrbara, de Sant Vicent Ferrer i de Sant Roc i vam ser a l'Hera del Màssic i des d'allí es va fer el conjur contra la llagosta pels mateixos sacerdots. Dimecres 11 es va pujar en processó a l'Hermita de Santa Bàrbara i Sant Roc i celebrada missa resada es va fer el conjur pels mateixos sacerdots. Dijous 12 ... a l'Hermita de Sant Christoval. Divendres 13 se'n va anar a Sant Vicent Ferrer, i celebrada missa en la mateixa Hermita van traure Sant Vicent del seu nínxol, i col·locat en la Peña, van eixir en Procession a la Plaça i des d'allí van fer el conjur de la llagosta... i prosseguint per l'horta van tornar a l'hermita en procession. A la vesprada se li va fer procession donant la volta a la casa i hermita, i cantats els gojos del sant, salve i gojos de NªSª de la Llum, es col·loque el sant en el seu lloc i es rés el Rosario, per no poder eixir la Procession per la pluja . Dilluns 16...per Orde de la Vila es fa novena de Missas resades a les sis del matí....El dia 26 del mateix mes es va començar una altra novena missas resades...El dia del Nativitat de NªSª es va fer procession per tot el lloc amb la image de nªSª del Rosario i en la Iglesia es cante el Et Deum freguem”.


Misa en Santa Barbara

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal