principal

Ajuntament de Cortes de Arenoso

Jutjat de pau

D'acord amb els articles 99 i següents de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, en cada municipi on no existisca Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

Els jutjats de Paz coneixeran, en l'orde civil, de la substanciació en primera instància, fallada i execució dels processos que la Llei determine. Compliran també funcions de Registre Civil i les altres que la Llei els atribuïsca.

En l'orde penal, coneixeran en primera instància dels processos per faltes que els atribuïsca la Llei. Podran intervindre, igualment, en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en aquelles altres que assenyalen les lleis.

Els jutges de Paz i els seus substituts seran anomenats per a un període de quatre anys per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recaurà en les persones triades pel ple del respectiu Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no haguera sol·licitant, el ple triarà lliurement.

Podran ser anomenats jutges de pau, tant de titular com substitut, els que, encara no sent llicenciats en dret, reunisquen els requisits establits en esta Llei per a l'ingrés en la carrera judicial, i no estiguen incursos en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials, a excepció de l'exercici d'activitats professionals o mercantils.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal